Política de privacidade

Este Aviso Legal contén as Condicións de Uso do sitio web http://www.culturgal.com que a Asociación Culturgal pon a disposición das persoas usuarias de Internet. O acceso e utilización dos contidos deste sitio web supón a aceptación destas condicións xerais.

01. INFORMACIÓN XERAL
En cumprimento da Lei de Servizos da sociedade da información e comercio electrónico infórmase que a entidade titular do sitio web é a Asociación Culturgal, con domicilio social na localidade de Milladoiro, provincia dá Coruña, código postal 15.895, co C.I.F. G70259924.

02. PROPIEDADE INTELECTUAL
A Asociación Culturgal posúe dereito de uso dos contidos desta web (incluíndo, entre outros, imaxes, logotipos, gráficos, animacións e textos), pero non a súa propiedae intelectual.
Por iso, a Asociación Culturgal só autoriza expresamente a reprodución para uso privado destes contidos. Esta autorización non inclúe a reprodución, total ou parcial, a utilización ou transformación dos devanditos contidos, cando sexa con finalidade comercial ou lucrativa ou contraria á lei, moral ou orde pública, que puidese lesionar os intereses, prexudicar a imaxe da Asociación Culturgal ou de terceiros lexítimos, que constitúan competencia desleal ou, en xeral, en contra dos disposto nestas Condicións de Uso. Calquera outro uso debe ser previamente consultado coas persoas responsables da Asociación.
Queda expresamente autorizado o establecemento por parte de terceiros de ligazóns á esta páxina web, sempre que estas ligazóns non teñan finalidade comercial nin lucrativa. As ligazóns establecidas por terceiros deberán permitir coñecer á persoa usuaria que accede á páxina web da Asociación Culturgal e deberán facer visible necesariamente o URL correspondente a esta páxina web. O establecemento de ligazóns por parte de terceiros non implica a existencia de ningún tipo de asociación entre eles e a Asociación Culturgal.

03. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento da Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que por medio deste sitio web se recollen datos de carácter persoal necesarios para a xestión dalgúns dos nosos servizos. Estes datos serán gardados nun ficheiro propiedade da Asociación Culturgal, coa finalidade de responder á súa consulta, suxestión, información ou prestación do servizo solicitado. Fóra dos casos legalmente establecidos, os seus datos non serán comunicados nin cedidos a terceiros sen o seu consentimento expreso.

En calquera momento pode Vostede exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación en relación cos devanditos datos dirixindo a súa solicitude á dirección do titular dos ficheiros.

04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
Os contidos deste sitio web ofrécense cunha finalidade informativa e divulgativa. A Asociación Culturgal exímese de calquera responsabilidade, directa ou indirecta, que puidese derivarse do uso ou aplicación da información desta web fóra dos seus propósitos.

As ligazóns ou contidos de terceiros que aparecen neste sitio web facilítanse coa finalidade de ampliar a información. A súa inclusión non implica a aceptación destes contidos, nin a asociación de Culturgal cos responsables das devanditas páxinas web, polo que se rexeita toda responsabilidade en relación cos mesmo, así como polos danos que puidesen causarse por calquera motivo no seu sistema informático, documentos ou ficheiros.

A pesar de tomar todas as precaucións necesarias, a Asociación Culturgal non pode garantir a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á web ou ao seu contido, nin que este se atope en actualización permanente, sen imprecisións ou inexactitudes. Culturgal levará a cabo, tan pronto teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización, todos aqueles labores tendentes a emendar ditos erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución.

05.MODIFICACIÓNS E ACTUALIZACIÓNS
A Asociación Culturgal resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida neste sitio web, da configuración, dispoñibilidade e presentación desta, así como das presentes Condicións de Uso.

 

A cita con culturgal 2023

Culturgal, un evento único que se celebra anualmente reunindo ao sector cultural e aos seus públicos en Pontevedra. Este ano a Feira das Culturas Galegas terá lugar do 1 ao 3 de decembro no Pazo da Cultura, onde os públicos poderán achegarse ás as novidades editoriais, o último en audiovisual, novas propostas das artes escénicas, espectáculos de música ao vivo, servizos profesionais e outras iniciativas híbridas e vinculadas ao mundo da arte. Unha oferta de programación contemporánea e representativa da acción cultural no país con avances, estreas e actualidade, asi como un amplo punto de información e compra da produción cultural do ano.

Culturgal quere favorecer tamén o seu carácter como escenario de encontros entre profesionais e sectores, e de espazo para o nacemento e consolidación de proxectos. A Feira das Culturas Galegas busca reforzar os vínculos coas diferentes asociacións gremiais e promover a comunicación entre todos aqueles axentes e sectores que participan da actividade cultural.